5 Anledningar VARFÖR FYRLYT är överlägsen. Hur FYRLYT levererar mer detaljer och mindre bländning än LED och xenon

Att köpa extraljus kan vara mycket förvirrande och svårt beslut. Majoriteten av "expertenas" åsikter och säljare kommer att insistera på LED eller xenon är det bästa valet. FYRLYT rekommenderar annorlunda. Varför? Här presenterar vi 5 orsaker från vetenskapen och baserat på fakta. Funktionen av extraljus är mycket specifik och mycket missförstådd. Varumärken som främjar "DAGSLIKNANDE LJUS 5000K" som ideala bör behandlas med skepsis. Det är också öppenbart att LUX används på ett felaktigt sätt då alla varumärken presenterar sina värden i en ren labbmiljö som sällan existerar i verkligheten. Ännu värre är det när vissa varumärken presenterar 1/4 lux för att "imponera" på en "nybörjare". FYRLYT har från 2011 ställt sig emot detta nonsens och varumärkena och medierna som fortsätter att vilseleda marknaden och kunderna. 

Ingen LED eller xenon tillverkare kan motbevisa följande fem påståenden. FYRLYT utmanar personen eller varumärket som förnekar detta genom en FAKT baserad diskussion. Vi välkomnar alla diskussioner utan skyldighet. FYRLYT är här för att hjälpa dig att maximera det du vill se!

#01 - CRI - FÄRGÅTERGIVNING

FYRLYT har det mest kompletta färgspektret i den högpresterande extraljusmarknaden! 

FYRLYT levererar ljus med ett INDEX på 100, dvs "perfekt färgåtergivning", det är det maximala möjliga värdet för färgåtergivning. Vår ljuskälla per definition är en svart kroppsemitter som är måttstocken med vilken färgavgivning "CRI / Ra" mäts. En ljuskällas färgåtergivning är mycket viktig för ljusets kvalitet. CRI mäter hur lätt det mänskliga ögat kan skilja på olika färger.


Varför är färgkvalitet av god kvalitet (CRI / Ra) viktig i ett extraljus? 

Vi ser bara de färger som återspeglas i våra ögon, om en ljuskälla är bristfällig i en färg ser vi inte färgerna i dessa sanna färg... Vi litar kraftigt på färger för att upptäcka och skilja risker på avstånd... Som ett resultat blir noggrann färgåtergivning avgörande för att detektera ett djur när djuret och bakgrunden i tex skogen är likartade i färg.

#02 - SYNSKÄRPA

FYRLYT överlägsna visuella synskärpa. 


 MYT: 5000 till 6000 Kelvin-lampor är närmast dagsljus och är därför bäst att använda som extraljus och för körning i mörker. 


 FAKTA: Ljus mot längre våglängder, 3000 Kelvin har mindre bländning och bättre synskärpa. Blått ljus har faktiskt högre obehagsljus och resulterar i sämre synskärpa.

The American Medical Association (AMA) “Encourages the use of 3000K or lower lighting for outdoor installations such as roadways.”The University of Michigan Transportation Research Institute Ann Arbor, Michigan 48109-2150 U.S.A.“Ratings of Discomfort Glare” In this study, we investigated whether an observer’s subjective judgment of discomfort glare is different for each type of light source at comparable levels of photopic illuminance. In previous research examining the influence of wavelength on glare ratings, middle wavelengths (yellow, 577 nm) produced the least discomfort, while short wavelengths (blue, 480 nm) produced the greatest discomfort (Flannagan et al., 1994).” 


 Varför har FYRLYT överlägsen synskärpa? 

 FYRLYT har större delen av sin ljusproduktion i ljusets längre våglängder jämfört med LED eller xenon som har blåbaserat ljus... Blåbaserat ljus är bland de kortaste i det synliga ljusspektret. Kort våglängdsljus "blåbaserat ljus" är helt enkelt dåligt för bländning..."Lång våglängd" (röd / gul baserade ljus) är överlägsen. 


 Läs AMA-rapporten i sin helhet. Vem skulle veta bättre? American Medical Association eller en säljare / media guru?

#03 - TYNDALLEFFEKTEN

FYRLYT har större förmåga att tränga igenom fukt, dimma, damm och rök. 


 Blåbaserat ljus (LED och xenon) sprids mer i atmosfären än rött ljus (FYRLYT) p.g.a dess korta respektive långa våglängder på ljuset. 


 Blåbaserat ljus "träffar" därför partiklar betydligt oftigare än rödbaserat ljus. Detta är anledningen till varför himlen är blå och solnedgångar är röda.


 Tyndalleffekten är ett fenomen som består i att ljus sprids bort från strålriktningen av kolloidala partiklar och att ljuset som sprids med en vinkel på 90° är linjärt polariserat. Fenomenet observerades på 1800-talet av John Tyndall i laboratorium, och han såg det som förklaring till att himmelen är blå och solnedgångar röda. 


 Mängden spridning beror på ljusfrekvensen och densiteten och storleken på partiklarna. Liksom vid Rayleigh-spridningen sprids blått ljus starkare än rött ljus med denna effekt. Det är anledningen varför himlen är blå... På en klar dag är himlen blå eftersom molekyler i luften sprider blå ljus från solen mer än de sprider rött ljus. När vi ser solnedgången ser vi röda och orange färger eftersom det blå ljuset redan är utspridda och borta från synfältet, det blåbaserade ljuset kan helt enkelt inte tränga in så starkt/långt. 


 Varför är det viktigt att en ljuskälla kan penetrera dessa partiklar såsom fukt, dimma, damm och rök? 

 Det existerar sällan i verkligheten att vi har klara luftförhållanden när vi kör mörkertid. 


 FYRLYT är röd/gul baserat ljus och kommer att penetrera luftburna partiklar som fukt, dimma, damm, eller rök betydligt bättre än blå/grönt baserat ljus som LED eller xenon.

#04 - VINTER

FYRLYT extraljus är överlägsen LED & xenon i kallt klimat. Om du bor där, behöver du veta att du kan lita på din utrustning till 100 %. Konstiga saker kan hända med metaller, plast eller el om det inte är gjorda för ett nordiskt klimat.


Inga filter som isar igen 

Clip-on filter är en 1990-talets marknadsföring "hype" och kostar dig effekt oavsett. Vissa märken använder dem eftersom deras linser inte är hård belagda. FYRLYT reflektorer och linser är hård belagda och tål tuffa tag. Så inge mer isbildning när du väljer FYRLYT.

#05 - OÖVERTRÄFFAD HÅLLBARHET

Alla komponenter kan köpas individuellt som reservdelar och tack vare smart design är det enkelt att sätta ihop som nya igen utav användaren själv utan att återvända till FYRLYT. Bra för din plånbok och för miljön!